THULE garantija

„THULE“  suteikia  penkerių  metų  garantiją  nuo  pradinio  mažmeninio  įsigijimo,  krovinio pervežimo  sistemoms,  ant  stogo  montuojamiems  krovinių  laikikliams  bei aksesuarams, pagamintiems  „THULE“  kompanijoje  ir  parduodamiems  su  prekybiniu  ženklu  „THULE“, užtikrindama, kad gaminys pagamintas kokybiškai ir be defektų. Pagal  apribojimus  ir  išimtis, išdėstytus žemiau, „THULE“ pašalina medžiagų arba darbo defektus  garantinio  laikotarpio  metu,  nemokamai  (nemokamos  detalės  ir  darbas), taisydama ir keisdama (savo nuožiūra) defektų turintį elementą (-us). Pirkėjas atsako už elemento  (-ų)  /  produkto  (-ų)  grąžinimo  išlaidas  ir pirkimo  įrodymo  grąžinimą  į  produkto įgijimo  vietą.  Garantija  nesuteikiama  defektams,  kurių  priežasčių  „THULE“  kompanija negali  kontroliuoti,  įskaitant  (tačiau  neapsiribojant)  netinkamą  naudojimą,  perkrovimą, netinkamą surinkimą, netinkamą įrengimą arba jei krovinio laikiklis bei jo aksesuaras (-ai)  buvo  naudojami  ne  taip,  kaip  reikalauja  „THULE“ raštu  išdėstyta  įžanga,  instrukcija arba tekstas apie saugumo priemones. Garantija  netaikoma  defektams,  kurie  atsirado  avarijos  metu,  neteis÷tai  naudojant transporto priemonę arba jeigu transporto priemonė  turėjo defektų ir trūkumų, į kuriuos neatsižvelgta montuojant THULE įrangą.

Garantija  netaikoma,  jeigu  vartotojas  nesugebėjo  tinkamai  pritvirtinti  krovinio, atsižvelgdamas į „THULE“ rekomendacijas. Sugadintų  „THULE“  produktų  garantinis  taisymas  arba keitimas  –  tai  priemonė,  kuri galioja  tik  pirmajam pirkėjui.  Bet  kokiems  kitiems  gedimams  arba  atsitiktiniams
defektams  garantija  netaikoma.  Garantija  netaikoma, jei  sugadinamas  vartotojo automobilis, krovinys ar kitas turtas, taip pat kai sužalojamas žmogus. Aukščiau  išdėstytos  sąlygos  neriboja  vartotojo  arba kliento  įstatymu  nustatytų  teisių pagal  galiojančius  privalomus  valstybinius  įstatymus.  Jos  taip  pat  nedaro  įtakos pardavėjo  teisėms,  nurodytoms  tarp  abiejų  šalių  sudarytame  pardavimo  kontrakte.  Tai taikoma garantinėms teisėms, kurios lieka nepakeistos. Norėdami  gauti  daugiau  informacijos  apie  „THULE“  garantiją,  kreipkitės  į „THULE“  prekybos    agentą www.travelsystems.lt ,  iš  kurio  pirkote  atitinkamą  produktą.
Hillerstorp, Švedija.